ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 2.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก รอง ผบก.ภ.จว.มค 3

ร่าง ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 2.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก รอง ผ

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ จังหวัดมหาสารคาม

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานีมาตรฐาน ภ.จว.มหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานีมาตรฐาน ภ.จว.มห

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว สูง 60 เมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 น

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว สูง 60 เมตร

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว สูง 60 เมตร

TOR (Terms of Reference: )ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถ ภ.จว.มหาสารคาม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่น,ป้ายชื่อที่ทำการ,โรงจอดรถตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม