ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ที่วัดวังยาววารี และถนนชลประทานหน้าวัดวังยาววารี

วันที่ 23 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ ใ

พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ประจำปี 2567

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้พ.ต.อ.จักราว

วางผังก่อสร้างบ้านพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชร

การประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ 191ฯ งวดที่ 2

วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ/ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ พร

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

14 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่