ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ตราสัญลักษณ์ ฯ ทุกวันจันทร์ หรือโอกาสที่เหมาะสม

เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชา

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญข้าราชการตำรวจพุทธศาสนิกชนชายไทย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรมภาวนา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญข้าราชการตำรวจพุทธศาสนิกชนชายไทย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรต

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

14 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2566 (ระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว.)

1 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2566 (ระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว.)