โปรแกรม FastStone Image Viewer

โปรแกรม FastStone Image Viewer เป็น โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพ เพิ่ม ลดแสง ปรับขนาดภาพครั้งละหลายๆ ครอปตัดภาพ ลูกเล่นเยอะ เป็นฟรีแวร์ ครับ

ดาวน์โหลด