ร่าง ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

2.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

3.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย

4.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก รอง ผกก.สภ.กันทรวิชัย

5.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก ผกก.สภ.วาปีปทุม

6.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก สว.มะค่า

7.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถว สภ.นาสีนวน