พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการฝึก ตามโครงการประกวดการฝึก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตรวจสอบการฝึก ณ ลานฝึก สภ.บรบือ

วันที่ 14 พ.ค.67 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯพร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการฝึก ตามโครงการประกวดการฝึก ประจำปี พ.ศ. 2567 ทำการตรวจประเมิน สภ.บรบือ,นาเชือก,กุดรัง,นาข่า,เหล่า,ปอพาน และสภ.กำพี้ ร่วมประกวดการฝึก ณ ลานฝึก สภ.บรบือ