พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ/รองประธานกรรมการฯ มอบเงินสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนสมาชิกสหกรณ์, ประชุมพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ 25 มี.ค.2567 เวลา 10.50 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ/รองประธานกรรมการฯ มอบเงินสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ ให้กับทายาทของ ร.ต.ต.บุญยืน เหล่าพิทักษ์ เลขที่สมาชิก 3505 ซึ่งเป็น สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด

วันที่ 25 มี.ค.2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ/ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ประชุมพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด