พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นผู้แทนของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ในการรับเกียรติบัตร ศูนย์ประสานงานดีเด่น

วันที่ 23 มีค.66 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต กรุงเทพ พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคามเป็นผู้แทนของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ในการรับเกียรติบัตร ศูนย์ประสานงานดีเด่นด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการสมาคม ประจำปี 2566 ประเภท สหกรณ์ขนาดกลาง ของ สมาคมฌาปณกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย