พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม / ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบเร่งรัดงานก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม / ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบเร่งรัดงานก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ การดำเนินการก่อสร้าง
แผนงานก่อสร้าง 100.% ผลงานก่อสร้าง 3.84 % ผบการดำเนินการ ช้า กว่าแผน 10.60 .%
ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 330 วัน (100%) ขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว 112 วันคงเหลือระยะเวลาดำเนินการ 218 วัน