พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะรอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

วันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะรอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ