พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุเพื่อชี้แจงและแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปี งป.2567

วันที่ 31 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น รอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม,คณะกรรมการในส่วนของ ภ.จว.มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสภ.ดังต่อไปนี้ สภ.เมืองมหาสารคาม, สภ.พยัคฆภูมิพิสัย, สภ.วาปีปทุม, สภ.กันทรวิชัย, สภ.บรบือ, สภ.นาดูน,สภ.นาเชือก, สภ.นาข่า, สภ.ดอนหว่าน ร่วมประชุมรับฟังการแนะนำและเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมิน(ด้านที่1-5)ของสถานีตำรวจ สำหรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปี งป.2567