พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคาม เป็น”เมืองรู้เท่าทันสื่อ”

วันที่ 19ธ.ค.66 เวลา09.00 น.พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคาม เป็น”เมืองรู้เท่าทันสื่อ” ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาวังคม ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนาม