พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม,ข้าราชการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง,ประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม ก่อนเริ่มกิจกรรม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ) ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นได้เริ่มพิธีฯ แล้วดำเนินการจากจุดเริ่มต้นศาลาวัดท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อเ.เมือง จ.มหาสารคาม และเริ่มเดิน วิ่ง ปั่น ตามเส้นทางร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน