พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีขยายผลกับผู้ค้าในคดียาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.–31 ส.ค.67)ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเวชโอสถ

วันที่ 7 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม (ประธานในที่ประชุม)พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ ผกก.สืบสวนฯ, หน.งานสอบสวน และ หน.งานสืบสวน ทุกสถานีตำรวจในสังกัด, จนท.ศอ.ปส.ชุดสืบสวนขยายผลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีขยายผลกับผู้ค้าในคดียาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.–31 ส.ค.67)ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดเป็นจังหวัดเป้าหมายพื้นที่สีแดง ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ทั้ง 13 อำเภอ 133 ตำบล 1944 หมู่บ้าน โดยให้ทุกพื้นที่มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน และมีการกำหนดตัวชี้วัดการปราบปราม สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ และอายัดทรัพย์สิน เครือข่ายผู้ค้ารายสำคัญในพื้นที่