พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 ธ.ค.66 เวลา 09.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 5,840 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, พล.ต.สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26, พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในส่วนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้แทนพระองค์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ