ประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/งป. 2567

วันที่ 11 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) ,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สส.ฯ,หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 4/งป. 2567 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผบก.ฯ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ดังนี้

– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม” โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล โดยมี พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

– มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น โดยการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญในคดีจำหน่ายยาเสพติด

-มอบทุนการศึกษามูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท

จากนั้น ได้เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/งป. 2567 ต่อไป