ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

1.สภ.เมืองมหาสารคาม

2.สภ.เชียงยืน

สภ.ราษฎร์เจริญ