ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานีมาตรฐาน ภ.จว.มหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว,เสาธงพร้อมแท่นและป้ายสถานี
มาตรฐาน ภ.จว.มหาสารคาม