ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

2.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก รอง ผบก.ภ.จว.มค

3.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก ผกก.สภ.กันทรวิชัย

4.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก ผกก.สภ.วาปีปทุม

5.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก สว.-รอง ผกก.(แบบแฝด)สภ.กันทรวิชัย

6.ประกาศประกวดราคาจ้างบ้านพัก สว.-รอง ผกก.(แบบแฝด) สภ.มะค่า

7.ประกวดราคา เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.สภ.นาสีนวน