นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาด ยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

วันที่ 19 ธ.ค. 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาด ยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,ชุดปฏิบัติการฯ,ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. โดย ภ.จว.มหาสารคามได้กำหนดตำบลเป้าหมายตามโครงการฯ คือ ตำบลแว่งน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม อยู่ใน พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองมหาสารคาม