การประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ 191ฯ งวดที่ 2

วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ/ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา,นายสันติสุข วรรณศิริ นายช่างโยธาอาวุโส ,กรรมการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ 191ฯ งวดที่ 2 ผลการตรวจรับ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญา มติคณะกรรมการฯได้ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2ไว้แล้ว