การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม),พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ,พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ,ผู้จัดการสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 5/2567