การตรวจเยี่ยม ติดตาม “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” ของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” สถานที่ตั้ง รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม, พ.ต.ท.กตตน์ ภูดวงจิตร สวญ.สภ.ดอนหว่าน, ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองแวง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลแวงน่าง ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” ของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม พื้นที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 โดยได้ตรวจปัสสาวะ ประเมินคัดแยกกลุ่มผู้กล้า(V2) นำกลุ่มผู้กล้าร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการในขั้นตอน CBTx ที่จะดำเนินการเป็นลำดับถัดไป โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในครั้งนี้