การตรวจปัสสาวะ ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ตามโครงการ “ปัดกวาดบ้านให้สะอาด ปราศจากยาเสพติด”

วันที่ 11 ม.ค.67 เวลา 15.15 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในการตรวจ) ,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ ร่วมการตรวจปัสสาวะ ตามโครงการ “ปัดกวาดบ้านให้สะอาด ปราศจากยาเสพติด” ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธการมหาสารคาม เมืองปลอดยาเสพติด โดยได้ตรวจให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม ณ บริเวณห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม