พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินมาตรวจรเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านศาลา ม.6 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 13.40 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินมาตรวจรเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านศาลา ม.6 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน

  • ปัญหาจากการเสพยาเสพติด, โทษของยาเสพติด, ปัญหาการลักทรัพย์, ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
  • ปัญหาบุคคลวิกลจริต จากการใช้ยาเสพติด, การอยู่ร่วมกันในสังคม
    โดยมี
    พ.ต.ท.มนต์ชัย สารพิมพ์ สวญ.สภ.เหล่า
    พ.ต.ท.รุ่งเรือง สิมมา สวป.สภ.เหล่า
    ชุดชุมชนยั่งยืน,งานสืบสวน,ผู้นำชุมชนบ้านศาลา ,รพ.สต.บ้านหนองกุงสวรรค์ ร่วมต้อนรับ