ภ.จว.มหาสารคาม จัดประชุมสัมมนา การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะข้อหาสมคบ ตามมาตรา 127

วันที่ 20 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ ผกก.สืบสวนฯ,พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,หัวหน้างานสืบสวน,หัวหน้างานสอบสวน ทั้ง 25 สภ.ในสังกัด,พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.มค., พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ร่วมประชุมสัมมนา การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะข้อหาสมคบ ตามมาตรา 127,การประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายภีศเดช วรกุล อัยการจังหวัดมหาสารคาม,นายวสันต์ กุลสุวรรณ อัยการจังหวัดประจำ สนง.อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม, นายพิชิตพล แก้วบุบผา อัยการประจำกอง ร่วมบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจที่ร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้