พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พื้นที่ สภ.นาดูน

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 🔹พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม
🔹️พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.นาดูน พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.นาดูน
🔹หัวหน้าส่วนราชการ อ.นาดูน
🔹️นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร สส.มหาสารคาม เขต3
🔹️ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.นาดูน
🔹️ชุด NPD.P.4 สภ.นาดูน
🔹️ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านโคกยาว ม.5,9 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มค.
🔸️จัดพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของ สภ.นาดูน ประจำปีงบประมาณ2567 และร่วมลงนาม MOU ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกยาว ม.9 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม