พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านสองคอน ม.2 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 🔸ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านสองคอน ม.2 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน

  • ปัญหาจากการเสพยาเสพติด, โทษของยาเสพติด, ปัญหาการลักทรัพย์, ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
  • ปัญหาบุคคลวิกลจริต จากการใช้ยาเสพติด, การอยู่ร่วมกันในสังคม
    โดยมี
    🔷พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีแสนยง ผกก.สภ.โกสุมพิสัย
    🔷พ.ต.ท.ชินดล งามสุทธิรอง ผกก.ป.สภ.โกสุมพิสัย
    🔸ชุดชุมชนยั่งยืน,ฝ่ายปกครองท้องถิ่น,ฝ่ายสาธารณะสุข,ผู้นำชุมชนบ้านสองคอน ,รพ.สต.บ้านสองคอน ร่วมต้อนรับ