พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมและกำชับความเรียบร้อยของการดูแลแฟลตอาคารที่พัก เรือนแถว ตามแผนการออกตรวจประเมินลโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567

วันที่ 27 มิ.ย.67 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วย พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ สว.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา สว.ฝอ.ฯ,ผู้ปกครองและผู้แทนอาคารเรือนแถวและแฟลตที่พัก,เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.มค. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและกำชับความเรียบร้อยของการดูแลแฟลตอาคารที่พัก เรือนแถว ตามแผนการออกตรวจประเมินลโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567