พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.00 น.🔹พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.ธานินท์ คำสุวรรณ สว.สภ.หนองซอน,ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ, ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน, คณะกรรมการคุ้ม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ภาคีเครือข่ายโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ
🔸ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สอบถามปัญหายาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และการนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ
🔹ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
🔹ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป