พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ บ้านกุดซุย หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 17 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตาม โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ

วันที่ 4 ก.ค. 67) เวลา 10.30 น. 🔹พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมาย พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.วิษณุกรแก้วสีขาว สว.สภ.ท่าตูม, ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ, ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน, คณะกรรมการคุ้ม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ภาคีเครือข่ายโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ
🔸ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ บ้านกุดซุย หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 17 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สอบถามปัญหายาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และการนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ
🔹ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 วัดบ้านกุดซุด หมู่ที่ 8 และ หมู่ 17 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม