พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคามร่วมประชุมบูรณาการแผนปฎิบัติการเร่งรัดดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน- 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.อมร ชมมาก สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมประชุมบูรณาการแผนปฎิบัติการเร่งรัดดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน- 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีว่าที่นายกองเอกเสนีย์ มะโน ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประะธานการประชุมฯ