พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ รอง ผบก.อก.ภ.4 พร้อมคณะ ได้ออกตรวจประเมินผลโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ของ ภ.4

วันที่ 30 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคามมอบหมายให้ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ สว.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี สว.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ สว.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา สว.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจงานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.มหาสารคาม ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ รอง ผบก.อก.ภ.4 พร้อมคณะ ได้ออกตรวจประเมินผลโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ของ ภ.4 มีการประชุมและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมจิตอร่าม ภ.จว.มหาสารคาม ต่อจากนั้นคณะตรวจฯ จึงได้ออกเดินทางไปตรวจประเมินที่แฟลตโพธิ์ศรี ตามกำหนดการต่อไป