พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยและชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

วันนี้ 16 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้ออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยและชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เหตุการณ์ปกติ ไม่มีเหตุขัดข้องใดๆ