พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ วัดบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น.
🔹พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม
,ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ, ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน, คณะกรรมการคุ้ม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ภาคีเครือข่ายโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ
🔸ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ณ วัดบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สอบถามปัญหายาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และการนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ
🔸จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาตามโครงการฯ ณ บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
🔹ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 14 บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 และบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม