พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

🔸วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
🔸นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานอ่านสารและประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โดยมี
🔹พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม
🔹พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย
🔸หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ข้าราชการตำรวจ ศอ.ปส.ภ.จว.มหาสารคาม/สภ.เมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ ชมรม To Be Number One จังหวัดมหาสารคาม นักเรียน/นักศึกษา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนจังหวัดมหาสารคาม ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
🔸นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ฝากทุกภาคส่วน และพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ปลุกกระแสรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”
🔸จากนั้น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 จากสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามถนนนครสวรรค์ ถึงหอนาฬิกาจังหวัดมหาสารคาม