พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม รอง จตร.(สบ.7)ช่วยราชการ ภ.3 พร้อมคณะ ประชุมสรุปการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ภ.จว.มหาสารคาม

วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ข้าราชการตำรวจ ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม รอง จตร.(สบ.7)ช่วยราชการ ภ.3 พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม รอง ผบก.กต.4 พร้อมคณะ กต.4 จต. จากนั้นได้ร่วมประชุมสรุปการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของ ภ.จว.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ภ.จว.มหาสารคาม