ประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 9/งป. 2567

วันที่11 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ รอง ผบก.ฯ,ผกก.สืบสวนฯ, ผกก.(สอบสวน)ฯ, รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สส.ฯ,หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 9/งป. 2567 ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ดังนี้

  • โล่ประกาศเกียรติคุณการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 1 ได้แก่ สภ.เมืองมหาสารคาม
  • โล่ประกาศเกียรติคุณประกวดการฝึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 1 ระดับ ผกก.เป็นหัวหน้าหน่วย ได้แก่ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย, ลำดับที่ 1 ระดับ สวญ.และ สว.เป็นหัวหน้าหน่วย ได้แก่ สภ.มะค่า
    -โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.2567 ได้แก่ ลำดับที่ 1 สภ.นาข่า(ประเภทแฟลต), ลำดับที่ 1 สภ.มะค่า(ประเภทเรือนแถว)
    จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 9/งป.2567
  • หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่งาน ศอ.ปส.ภ.จว.มหาสารคาม ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้แก่หัวหน้าสถานีตำรวจ ตามโครงการ “ปัดกวาดบ้านให้สะอาด ปราศจากยาเสพติด” ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธการมหาสารคาม เมืองปลอดยาเสพติด